O mně

Pracuji v Ústí nad Labem jako lékárník, momentálně na mateřské dovolené. Stala jsem se Cvičitelkou jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy, Cvičitelkou Hormonální jógové terapie dle Dinah Rodrigues a Lektorkou Mohendžodáro jógy pro ženy